< Vitafórum témák >
Fórum
Vitafórum: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013)
Nézet:
< Vissza a témákhoz | Új hozzászólás >
Szűkítés
Hozzászólás: erase
Figyelem! A hozzászólások fordított időrendben vannak (legfrissebb legfelül)!
Adatok száma: 4
Hozzászólt, dátum sort Hozzászólás
Látogató (anonymous)

2007. dec. 28. 15:56
Vesztésre játszunk!

A múlt héten a Népszabadságban a múlt héten, vagyis 21-én megjelent egy cikk Róna Péter tollából a fenti címmel, ami tiszta és világos közgazdasági elvek alapján az agráriumra, így a vidékre is koncentráló megállapításokat tesz. Néhány hónappal ezelőtt a szerző a Népszavában írt egy kritikus cikket az Új Magyarország Fejlesztési Terv apropójából, ami nagyon mellbe vágott. Ez a cikk is hasonlóan ütős. El kellne bíbelődnünk a témával, vagyis, hogy tényleg vesztésre játszunk-e, és ha igen mindez tudatos?-)))
Javasolom a cikk elolvasását, ami megtaéálható a Lap honlapján: www.nol.hu, illetve rövidesen olvasható lesz az ECOVAST honlapján is.

< válaszolok >
Látogató (anonymous)

2007. dec. 28. 15:28
EU Bizottság

Legutóbb egy beszélgetésen hallottam, hogy az Unió a magyar Programot csak megjegyzésekkel, vagy záradékokkal fogadta el. Tudja valaki, hogy mik ezek a megjegyzések?

< válaszolok >
Látogató (anonymous)

2007. nov. 25. 18:45
Vidék

A Vidékfejlesztési program Monitoring Bizottságában - több más civil szervezet társaságában - helyet kapott az ECOVAST képviselője is. Kérdés, hogy tudjuk-e befolyásolni a vidékfejlesztés folyamatokat ezen a csatornán keresztül?!

< válaszolok >
Rajnai Gábor (Rajnai)

2006. dec. 10. 19:47

Hozzászólt: 1
Vitaindító

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program folyamatosan utal a vidéki térségekre, az ott élők életminőségére, de nem tisztázza, hogy pontosan mit ért a „vidék”, illetve az „életminőség” konkrét tartalmán. Ugyanígy használ több olyan kifejezést (Pl.: „a környezet és a vidék állapota”, „fenntarthatóság”, „versenyképesség”, „komplex”, „regionális”, stb.), amelyeknek nem írja le a pontos tartalmát és terjedelmét. Javasoljuk, hogy az előterjesztésben, akár önálló fejezetként kerüljön beépítésre a fogalmak pontosítása.

A Program 3-as tengelye foglalkozik a vidéki életminőség és alternatív foglalkoztatási lehetőségek kérdésével, amíg a 4-es tengely írja le a LEADER program, mint térségi tudásbázis megteremtése, valamint partnerségi bázisú térségi együttműködési és programozási módszerrel. A Program nem kezeli azonban megfelelő hangsúllyal a tengelyeket, mivel a forrásoknak csupán 11,5, illetve 5,5 %-át tervezi. Ezért javasoljuk felülvizsgálni a Program prioritásai közötti részesedési arányokat, illetve a 3-as, 4-es részesedési arányok jelentős emelését. Megítélésünk szerint mind a foglalkoztatás, mind a helyi és/vagy térségi tudásbázis, közösségfejlesztés kiemelten jelentős eleme a vidéki életminőségnek.

Indokoltnak tartjuk, hogy a prioritások között hangsúlyosabban jelenjen meg az induló vidéki KKV-k inkubációs támogatási lehetősége is.

Az előterjesztés több helyen is utal az OFK-val, az OTK-val, valamint a regionális tervezési folyamatokkal való szinkronizálási igényre és szándékra, ami azonban csak részben valósul meg. Ez a probléma visszaköszön a ROP tervezési folyamatról szóló előterjesztésben is. Ebben az összefüggésben javasoljuk egyértelműen pontosítani, hogy mi a pontos terjedelme az „agrár-vidékfejlesztésnek” és hol vannak a kapcsolódási pontjai a „nem agrár-vidékfejlesztés” területével. Ugyanígy egyértelművé kell tenni, hogy hol húzódik a határa a tárcaszintű feladatoknak és melyek tartoznak, tartozhatnak és/vagy kell, hogy tartozzanak a régiók hatókörébe. A leírtak miatt nem világos a nem-agrár vidékfejlesztés kormányzati és területi koordinációjának helyzete, felelősségi rendje.

Az előterjesztés alapján nem érzékelhető az indokoltsága egy új „nemzeti vidéki hálózat” létrehozásának. Az agrár-vidékfejlesztés területén kialakult és meglévő hálózati elemek vannak, így például a MVH és területi egységei, a Falugazdász, a Falu- és Tanyagondnok, vagy a szaktanácsadói hálózat. Működik az Agrárkamara és más érdekképviseleti szervek, illetve azok területi egységei, valamint számos országos és térségi civil szervezet. Ugyanígy kialakult és kialakulóban lévő hálózati elemek vannak a nem agrár-vidékfejlesztés területén is, úgymint a kistérségi, megyei és regionális fejlesztési tanácsok, a többcélú kistérségi társulások, a kistérségi megbízottak és a kistérségi menedzserek, valamint számos helyi és térségi civil szervezet. Egy új hálózat létrehozása helyett a meglévő hálózatok valós és érdemi szerepeit, azok tartalmi feladatait és kapcsolatait, valamint a fenntartható működési feltételeit lenne célszerű megfogalmazni a jelen stratégiában.

Az előterjesztés kapcsán megjegyezzük, hogy a Civil Fórum tagjai számára nem átlátható a stratégia partnerségi egyeztetésének a helyzete. Erre a kérdésre érdemben maga a Program sem tér ki. Kezdeményezzük, hogy a további tervezési folyamatba, majd a végrehajtás időszakában is biztosítsa a társadalmi partnerek számára a tényleges átláthatóságot és partnerséget.

Rajnai Gábor elnök, ECOVAST Egyesület

< válaszolok >
< Vissza a témákhoz | Új hozzászólás >
Szerver terheltsége
< Bejelentkezés | Regisztráció >